top of page

Z-Uganda ble opprettet i 2014 av sosionomene Karina Rugland og Maren Wenberg.

Vi arbeider for å fremme kvinners selvstendighet, og legge grunnlag for at hele familien får muligheten til en bedre fremtid.

Kvinnene får tett oppfølging og undervisning både i selvhjelpsgruppene og i griseprosjektet.

Vår lokale veterinær assistent har ansvar griseprosjektet og dyrevelferd. 

bottom of page