top of page

Om oss

Z-Uganda ble etabler i Stavanger i 2014 av sosionomene Maren Wenberg og Karina Rugland.

Etter praksiserfaringer i Uganda 2011, besluttet vi å arbeide for å selvstendiggjøre kvinner i mindre lokalsamfunn.

Z-Uganda velger vekk tradisjonelt bistands arbeid, men fokuserer derimot på selvhjelp gjennom mikrolån og sosial oppfølging. I vårt arbeid med mikrolån benytter vi oss av griser som verktøy i fattigdomsbekjempelsen.

Vårt fokus på kvinner som målgruppe, er basert på ringvirkningene dette gir til familie og lokalsamfunn. Gjennom å få muligheten til å bli selvstendig grisebonde er målet å øke familiens økonomi. Dette gir også mulighet for utdanning til barn i rurale området.

Vi velger å arbeide i rurale områder i Busoga distriktet, omtrent 80 km utenfor Ugandas hovedstad, Kampala. 

                       

 

Vår hjerteformede logo symboliserer vår lidenskap og kjærlighet for prosjektet og Afrika. Den venstre delen av hjertet er formet som Afrikas kontinent, men også som livets tre som viser vårt fokus på bærekraftig utvikling og empowerment.

Alle våre engasjerte arbeider frivillig.

Karina Rugland

Oppretter fra Tananger. 

Sosionom og leder for Z-Uganda.

Maren Wenberg

Oppretter fra Stavanger.

Sosionom og prosjektkoordinator lokalt i Uganda.

Nestleder for Z-Uganda.

Elisabeth M. Håkenåsen

 

Lærer fra Sandefjord. Prosjektkoordinator for Sosialt Arbeid lokalt i Uganda.

Marte Setså

 

Fra Tjelta. Utdannet innen HR og ledelse.

Isaac Kubeketerya

Daglig leder for Z-Uganda lokalt i Uganda. Utdannet veterinær assistent. 

bottom of page