top of page

Mikrolån

Z- Uganda avviker fra tradisjonell økonomisk bistand.

 

Vi arbeider med mikrolån i form av griser. Griser får store kull og har lett for å tilpasse seg harde miljøomgivelser og utradisjonell fôring. Med Z-Ugandas opplæringsprogram, vil kvinnene og familien, få mulighet til å bli økonomisk selvgående.  

Vår lokale veterinær assistent har ansvar for dyrevelferden og griseprosjektet, herunder avling, fôr og annen opplæring om dyrehold. Mikrolånet blir tilbakebetalt gjennom grisunger, noe som videre fører til at kvinnene ikke har pengegjeld. 

De tilbakebetalt grisungene bidrar til dannelse av nye kvinnegrupper og drift av feltarbeidet.

Gjennom det solidariske ansvaret innad i gruppene styrkes samarbeidet over tap av gris, fôring, og ivaretakelse av gruppens råne. 

Vi bygger grisebingene på råmateriale som finnes lokalt i landsbyene, slik som tre stolper, bambus stolper ol. Dette er slik at prosjektet skal være så bærekraftig som mulig. Også fôr og kraftfôr baserer seg på lokale ressurser.

Z-Uganda har strenge krav i forhold til prosjektdeltakelse og dyrevelferd. Kvinnene forplikter seg til å overholde dette gjennom en tydelig kontrakt.

 

 
 
 
bottom of page