top of page

Kvinnegrupper

I Uganda er det dype kulturelle røtter og tradisjonell praksis som diskriminerer kvinner og jenter. Undertrykkelsen av kvinner innebærer begrenset tilgang på land, økonomi og eiendeler.

Vi har derfor valgt som vår primære målgruppe å fokusere på kvinner i mindre lokalsamfunn. Vi arbeider med kvinner i 

 

En selvhjelpsgruppe er en gruppe hvor folk kommer sammen for å gi hverandre gjensidig hjelp og støtte, enten for å løse problemer eller for å utvikle sine ressurser. Disse gruppene er helt nødvendige, for i et land som Uganda, kan man ikke falle tilbake på statlige støtteordninger og offentlige tiltak. Man er avhengig av å kunne hente hjelp og støtte fra familien, nærmiljøet og andre grupper.

                                   

Videre vil prosjektet også styrke lokalsamfunnet som helhet. I forhold til økt økonomi, utdannelse og kunnskap. Hjelp til kvinner er altså hjelp til hele familien. 

Den lokale sosial arbeideren vil være ansvarlig for å undervise/veilede gruppene i ulike temaer som for eksempel helse og kosthold, sykdom, hygiene, menneskerettigheter, prevensjon, økonomi og ellers temaer som gruppen har interesse for.

 

 
 
 
 
bottom of page